تابعیت ایرانی

https://hello-elementor.ir/?p=1218

فهرست مطالب

اشخاص در قانون به دو دسته شخص طبیعی(حقیقی) و شخص حقوقی منفک می شوند، اشخاص طبیعی به تک تک افراد جامعه که از بدو تولد دارای اهلیت تمتع(دارا شدن) و بعد از رسیدن به سنی معین دارای اهلیت استیفاء(اختیار دخل و تصرف) می شوند گفته می شود لذا رهبر، رئیس جمهورو سایر مقامات کشوری و لشکری شخصیت حقیقی دارند.

در مقابل شرکتها(در معنای اعم) که توسط این اشخاص تشکیل می گردد یا خودبخود شکل می گیرند و دارای اختیارات و تکالیفی مستقل از اشخاص حقیقی منتسب به خود، می گردند یعنی در واقع شخصیتی مجازی یا اعتباری برای آنها جعل می گردد که منفک از شخصیت افراد تشکیل دهنده شرکت می باشد به چنین موجود اعتباری، شخصیت حقوقی گوئیم.

اشخاص زیر ایرانی محسوب می شوند: (ماده 976 قانون مدنی)

الف) ساکنین ایران مگر تابعیت خارجی آنها مسجل باشد.

ب) پدر آنها ایرانی باشد هر چند مادرشان غیر ایرانی محسوب شود.

ج) متولدین ایرانی با والدین مجهول

د) متولد شده در ایران که یکی از والدینش نیز در ایران متولد شده باشد هر چند هیچکدام از والدینش ایرانی نباشند.(به استثناء فرزندان نمایندگان سیاسی و کنسولی)

و)  متولد در ایران از پدر غیرایرانی که از سن 18 تا سن 19 سالگی تمام در ایران مقیم باشد وگرنه بایستی تابعیت ایرانی تحصیل کند.(به استثناء فرزندان نمایندگاه سیاسی و کنسولی)

ه) همسر مرد ایرانی

ی) تحصیل تابعیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *